Co daje tytuł magistra?

Co daje tytuł magistra?

Na polskich uczelniach mamy do czynienia najczęściej z systemem bolońskim, czyli podziałem na studia licencjackie oraz studia uzupełniające (magisterskie). Wciąż jeszcze istnieją kierunki, prowadzone jako studia magisterskie jednolite (pięcioletnie), ale obecnie odnotowuje się zdecydowaną przewagę tych pierwszych.

Oba stopnie studiów kończą się otrzymaniem dyplomu – licencjackiego lub magisterskiego. Aktualnie jednak dla pracodawców dużo większe znaczenie posiada jedynie pełne wykształcenie wyższe, czyli to po uzyskaniu tytułu magistra.

Pracodawcy zwykle oczekują od kandydatów na konkretne stanowisko wyższego wykształcenia. Rzadko uwzględnia się tylko licencjat, choć nie wszystkie osoby zatrudniające obchodzi, z czego potencjalni przyszli pracownicy otrzymali tytuł magistra.

Badania wykazują, że zdeklarowanych osób z pełnym wykształceniem wyższym jest bardzo mało, mniej niż we wcześniejszych latach. Mimo problemu braku pracy, z jakim zmagają się teraz młodzi ludzie, dyplom magistra może choć trochę zbliżyć do upragnionego stanowiska.