Co to jest blog

Co to jest blog

Pochodzące z angielskiego słowo blog pojawia się coraz częściej zarówno w prasie, telewizji jak i codziennym życiu. Ze względu na obcojęzyczne pochodzenie słowa, można się zastanawiać, co ono dokładnie oznacza i jaka jest jego funkcja.

Wyjaśniając dokładnie jego znaczenie dowiadujemy się, że jest to rodzaj internetowej strony, charakteryzującej się swoją zawartością, będącą najczęściej osobnym, chronologicznym archiwum wpisów. Są specyficznym dziennikiem, zawierającym opisy, przemyślenia i często także zdjęcia jego autorów.

Umożliwiają także prowadzenie rozmów i dopisywanie komentarzy przez czytelników. Kiedyś uważano, że blog stanowi pewny, swoisty sposób nawiązywania kontaktu i komunikacji z innymi ludźmi.

Na pojawiające się czasami pytanie: czym różni się blog od zwyczajnej strony internetowej, udzielić możemy bardzo prostej odpowiedzi, iż personalizacja i osobisty charakter jest właśnie tym, co go wyróżnia. Opisy prowadzone w formie pierwszoosobowej, przeplatają się najczęściej z opiniami i przemyśleniami autora, z jego komentarzami na dany temat i poglądami.