Marek Kamiński

Marek Kamiński

Gdy myślimy o biegunie południowym od razu przychodzi nam do głowy nazwisko Marka Kamińskiego. Wielkiego podróżnika, polarnika i zdobywcy i dzięki temu, bardzo znanego na świecie, naszego rodaka. Dzięki sile swojego charakteru a także wypracowanej kondycji fizycznej w ciągu jednego roku zdobył obydwa bieguny.

Stanął na dwóch jakże odległych skrajach naszej planety zapisując się tym samym na zawsze na kartach historii. Nie trzeba w trakcie podróży odkrywać nowych lądów, nieznanych do tej pory ludziom miejsc, wystarczy odkryć coś nowego dla siebie. To właśnie czyni z nas podróżników.

Tak właśnie postępował także Marek Kamiński, stawiając sobie tak olbrzymi cel, zrealizował go po części podróżując samotnie, walcząc tym samym nie tylko ze złymi warunkami atmosferycznymi, ale także z samotnością. „Jak niemożliwe staje się możliwe” dewiza i motto wielu wypraw tego człowieka. To właśnie dzięki niemu zobaczyliśmy, że także osoby niepełnosprawne mogą, jeśli tylko chcą pokonywać tak wielkie trudności jak zrobił to, w towarzystwie Kamińskiego, Janek Mela, który został najmłodszym w dziejach zdobywcą biegunów w ciągu jednego roku.