Najlepsze uczelnie niepubliczne

Najlepsze uczelnie niepubliczne
www.kozakwojtan.nieruchomosci.pl

Od kilku lat, kiedy ilość niepublicznych uczelni wyższych zaczęła gwałtownie wzrastać, pojawił się spór dotyczący tego czy uczelnie niepubliczne są równie prestiżowe co te państwowe. Czy poziom uczelni wyższych niepublicznych jest równie wysoki co poziom nauczania w szkołach wyższych publicznych.

 I w końcu: które uczelnie niepubliczne są najlepsze w naszym kraju?   Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie to uczelnie, które zajmują wysokie miejsca w rankingach najlepszych niepublicznych uczelni wyższych. Kolejne miejsca zajmują Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

 Akademia Finansów i Biznesu Vistula czy Collegium Civitas w Warszawie. Jak więc wynika z tego zestawienia, najlepsze szkoły wyższe, które nie są publiczne zlokalizowane są w Warszawie.

Warto jednak wspomnieć także o Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. .