Politechniki

Politechniki

Jednym z typów uczelni w Polsce, jest także politechnika. Nazwa pochodzi z języka starogreckiego (polýtechnos) i oznacza dokładnie tyle, co „biegły w sztukach”.

Jest to szkoła wyższa, która posiada profil techniczny i ma kształcić w sposób interdyscyplinarny. Jej ukończenie zapewnia zdobycie tytułów zawodowych, takich jak inżynier lub magister inżynier.

Umożliwia też uzyskanie stopni naukowych – doktor nauk technicznych oraz doktor habilitowany nauk technicznych. Historia politechniki miała swój początek w osiemnastowiecznej Francji.

To właśnie w Paryżu w roku 1794 roku powstała jedna z pierwszych uczelni technicznych – École polytechnique. W Polsce ten typ szkoły wyższej pojawił się kilkanaście lat później, a mianowicie w 1816 roku, kiedy rozpoczęto nauczanie w Szkole Akademiczo-Górniczej.

Jako pierwszą polską politechnikę wskazuje się z kolei Politechnikę Lwowską, która powstała w niecałe trzydzieści lat później, a jej językiem wykładowym był początkowo niemiecki. Uczelnia może posiadać w nazwie człon „politechnika”, jeśli ma zdolność przyznawania stopnia naukowego doktora w co najmniej w sześciu dziedzinach, w tym czterech z zakresu nauk technicznych.

Obecnie najbardziej znanymi politechnikami w Polsce są: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Politechnika Gdańska.