Rodzaje studiów

Rodzaje studiów

Studia w Polsce można podzielić na kilka różnych rodzajów. Przede wszystkim, trzeba wyróżnić podział, narzucony przez popularny w ostatnich czasach system boloński. Chodzi tutaj oczywiście o studia pierwszego stopnia, czyli tak zwany licencjat oraz studia drugiego stopnia – potocznie określane mianem magisterki. Pierwsze z nich trwają zwykle trzy lata i gwarantują uzyskanie tytułu licencjata, natomiast drugie – dwa lata, a po ich ukończeniu zostaje się pełnoprawnym magistrem. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku studiów inżynierskich. Tam pierwszy stopień trwa trzy i pół roku, natomiast etap uzupełniający – półtora roku.

Studia da się również podzielić ze względu na tryb, w jakim się odbywają. Pierwszy i nieco popularniejszy jest tryb stacjonarny, zwany także dziennym, ponieważ zajęcia na uczelni odbywają się w ciągu dnia. Student nie musi za nie płacić, ale ma obowiązek uczęszczać na wszystkie ćwiczenia i konwersatoria, by nie zostać usuniętym z uczelni. Drugi tryb to studia zaoczne. Wówczas zajęcia odbywają się w weekendy, by studenci w czasie tygodnia mogli swobodnie pracować. Ten typ nauki jest już z kolei płatny, ale też wymaga mniejszego poświęcenia.