Chyba każdy z nas zna instytucję korepetycji. Od wielu lat korepetytorzy wykonują znakomitą pracę, pomagając młodym ludziom w problemach z nauką czy też ucząc ich języków obcych. Niestety, zdecydowana większość z nich świadczy swoje usługi nielegalnie. Korepetytorzy spełniają dość istotną rolę w społeczeństwie, ponieważ przyczyniają się do zwiększania poziomu wiedzy naszych dzieci oraz nas samych – wynajmują ich czasami również osoby dorosłe, żeby na przykład podszkolić się w jakimś języku obcym.

Ich praca jest więc potrzebna. Najczęściej ludzie ci świadczą swoje usługi bez podpisywania żadnych umów oraz bez wypisywania rachunków czy też faktów. Mówiąc wprost, zdecydowana większość korepetytorów pracuje na czarno, czyli nie odprowadza do budżetu państwa żadnych podatków związanych z tym rodzajem działalności. Nie jest to może jakaś wielka zbrodnia, jednak dla nas wszystkich dobrze by było, gdyby takie sytuacje nie miały miejsca.

Ten sektor trudno jest jednak kontrolować, a ludzie raczej rzadko zgłaszają takie sytuacje w urzędach.

Written by

Marcelina